Aktualności z Białorusi #02/10/22

Bieżące wiadomości w skrócie
Białoruś oficjalnie wycofała się z konwencji z Aarhus
W poniedziałek, 24 października, weszła w życie decyzja Białorusi o wystąpieniu z Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska.

Od 1 lutego 2022 r. ograniczono Białorusi specjalne prawa i przywileje wynikające z konwencji z Aarhus. Decyzja taka została przyjęta na 7. posiedzeniu Stron Konwencji z Aarhus w dniu 21 października 2021 r. Komisja nakazała Białorusi ponowną rejestrację organizacji ekologicznej Ecodom, co jednak nie nastąpiło.

Fakt likwidacji został uznany za formę prześladowania pozarządowych organizacji ekologicznych za ich działalność.
Organizacja ekologiczna Ecodom została uznana na Białorusi za "formację ekstremistyczną"
Władze wyrejestrowały Ecodom pod koniec sierpnia 2021 roku. Białoruś została wówczas pozbawiona praw i przywilejów wynikających z międzynarodowej konwencji ekologicznej w lutym 2022 roku.

Na liście "formacji ekstremistycznych" znalazła się również organizacja "Dapamoha", która działa na Litwie.
Swiatłana Cichanouska wezwała europosłów do uznania Zjednoczonego gabinetu przejściowego za prawdziwego przedstawiciela narodu białoruskiego
Swiatłana Cichanouska zabrała głos na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. Wezwała posłów do "odrzucenia nieuczciwego i morderczego reżimu Łukaszenki" i pomocy w budowaniu demokratycznej i wolnej Białorusi. Aby to zrobić, powiedziała, Zjednoczony gabinet przejściowy powinien być uznany za prawdziwego przedstawiciela narodu.
Rada Koordynacyjna ds. Przekazania Władzy na Białorusi ma zostać zreorganizowana
Stało się wiadomo, że Rada Koordynacyjna zostanie zreorganizowana. Poinformowano, że zostanie ona rozszerzona o przedstawicieli szerokiego spektrum sił demokratycznych i społeczeństwa obywatelskiego Białorusi. W sumie po zakończeniu zmian w strukturze będzie 115 członków.
Ukraińscy posłowie proponują uznać Białoruś za terytorium okupowane przez Rosję
Ukraińscy deputowani przygotowali projekt oświadczenia w sprawie uznania Białorusi za terytorium czasowo okupowane przez Rosję. Odpowiedni projekt dokumentu został zarejestrowany w Radzie Najwyższej 21 października. W projekcie oświadczenia deputowani zwracają uwagę, że Białorusini cierpią z powodu podwójnej okupacji — przez Rosję i reżim Aleksandra Łukaszenki.

Projekt dokumentu wzywa również społeczność międzynarodową do uznania terytorium Białorusi za czasowo okupowane przez Rosję. Deputowani domagają się pozbawienia rządu Łukaszenki osobowości prawnomiędzynarodowej oraz zaprzestania uczestnictwa Białorusi w organizacjach międzynarodowych, w tym w ONZ i MFW.
Litewski prezydent wzywa do sankcji wobec Mińska: Białoruś jest w pełni zaangażowana w wojnę z Ukrainą
Sankcje UE wobec Rosji nie przynoszą pożądanych rezultatów, dlatego przywódcy na szczycie UE powinni omówić kolejny pakiet sankcji antyrosyjskich, a także dodać sankcje wobec Białorusi — powiedział prezydent Litwy Gitanas Nauseda.
Dekret Łukaszenki da KGB bezpośredni dostęp online do baz danych wszelkich stron internetowych
Komitet Bezpieczeństwa Państwowego i Operacyjne Centrum Analityczne będą mogły uzyskać bezpośredni, całodobowy dostęp do baz danych i systemów informacyjnych zasobów internetowych na Białorusi w celu prowadzenia działań operacyjnych i śledczych. Wszystkie strony, na które wskazują, będą musiały zainstalować system, który da egzekutorom prawa taki dostęp.
Na studia w EHU w Wilnie przyjechało dwa razy więcej studentów niż rok temu. Około 70 procent pochodzi z Białorusi
Białoruska uczelnia w Wilnie, Europejski Uniwersytet Humanistyczny, przyjęła w tym roku akademickim do swoich klas ponad 630 studentów pierwszego roku. Większość z nich to Białorusini.

Najbardziej popularnymi programami wśród wnioskodawców były Media i Komunikacja oraz Projektowanie Wizualne, z ponad 100 wnioskodawcami każdy. Najbardziej popularne programy magisterskie to Public Policy i nowy program Gender Studies, który jest prowadzony w całości w języku angielskim.

Źródło: Zerkalo.io, Greenbelarus

Tło okładki: benzoix / Freepik
Więcej artykułów