Aktualności z Białorusi #15

Bieżące wiadomości w skrócie
Na Białorusi wchodzi w życie artykuł Kodeksu Karnego dotyczący działalności niezarejestrowanych organizacji
Zgodnie z tym artykułem grzywna, areszt lub pozbawienie wolności do dwóch lat grozi za organizowanie lub uczestniczenie w działalności partii politycznej, innego stowarzyszenia publicznego, organizacji religijnej lub fundacji, w stosunku do których istnieje skuteczna decyzja uprawnionego organu państwowego o ich likwidacji lub zawieszeniu działalności.

Taka kara jest również przewidziana za organizowanie działalności lub udział w działalności partii politycznej, innego stowarzyszenia publicznego, organizacji religijnej lub fundacji, które nie przeszły rejestracji państwowej w przepisany sposób.
Zmarł działacz na rzecz ochrony środowiska Eduard Voitehovich
Nazywano go prezesem "Błękitnych Jezior" i słusznie uznano za ojca zielonej przedsiębiorczości na Białorusi. Eduard i jego żona zarejestrowali stowarzyszenie publiczne i zaczęli przyciągać międzynarodowe inwestycje.

W tym samym czasie otworzyli gospodarstwo agroturystyczne, napisali książkę o turystyce wiejskiej, ulepszyli miejscowy park, założyli piekarnię, kawiarnię i sklep.
Polska straż graniczna opublikowała nagranie, na którym widać grupę osób próbujących nielegalnie przekroczyć granicę białorusko-polską
Według agencji, migrantom pomogły białoruskie służby: przecięły drut kolczasty i przepuściły przez granicę 16 migrantów. Z doniesień wynika, że polscy strażnicy graniczni i ich pojazdy zostały obrzucone kamieniami. Wszyscy nielegalni migranci zostali zatrzymani.
W białoruskiej telewizji powiedziano, że projekt konstytucji "jako jedyny na świecie" przewiduje odpowiedzialność za wychowanie dzieci
Pracownik państwowego Instytutu Socjologii Narodowej Akademii Nauk Białorusi skomentował nową wersję Konstytucji, która ma być poddana pod referendum pod koniec lutego. Na antenie kanału telewizyjnego "Białoruś 1" powiedział, że ta "konstytucja jest pierwszą i jedyną na świecie, która przewiduje odpowiedzialność rodziców za wychowanie dzieci". W rzeczywistości, to stwierdzenie jest dalekie od prawdy.

Na przykład art. 48 Konstytucji RP stanowi, że rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Należy wziąć pod uwagę stopień dojrzałości dziecka oraz jego wolność sumienia i wyznania, a także jego przekonania.
Zwolnieni pracownicy białoruskiego Ministerstwa Kultury, którzy zajmowali się obroną zabytków
Natalia Hvir była kierownikiem Wydziału Ochrony Zabytków i Dziedzictwa Kulturowego. Svetlana Krayushkina była zastępcą kierownika wydziału ds. organizacji projektowania naukowego i wsparcia metodologicznego. Koordynowała dokumentację związaną z realizacją prac remontowych i renowacyjnych.

Specjaliści uważają, że ich zwolnienie jest dużym uderzeniem w tę sferę.
Bank Światowy prognozuje spadek PKB Białorusi w 2022 r.
Bank Światowy prognozuje, że w tym roku PKB Białorusi spadnie o 2,8%.
Wśród powodów wymienia się wpływ sankcji nałożonych przez państwa zachodnie.
Białoruskie władze przygotowały projekt dekretu o zaostrzeniu odpowiedzialności prezesów spółdzielni mieszkaniowych
Dekret był omawiany na spotkaniu Aliaksandra Łukaszenki z rządem 13 stycznia. Powiedział, że decyzję o wzmocnieniu odpowiedzialności prezesów spółdzielni mieszkaniowych "przyniosło samo życie".

"Wszyscy widzieliśmy, jakie szkody zostały wyrządzone w budynkach, obiektach i mieniu publicznym w wyniku tzw. akcji protestacyjnych. Dzięki Bogu stolica nie została jeszcze spalona, jak to uczyniono z finansową stolicą Kazachstanu" - zaznaczył Łukaszenko. — W zdecydowanej większości przypadków było to akceptowane, a niekiedy nawet inicjowane przez prezesów organizacji właścicieli domów. Na likwidację skutków i przywrócenie porządku wydano ogromne sumy pieniędzy".
Aktywiści ekologiczni na Białorusi przeprowadzą "spis" ptactwa wodnego
Od wielu lat na świecie każdej zimy przeprowadza się "spis" ptactwa wodnego. Na Białorusi w ubiegłym roku naliczono 24 605 ptaków z 37 gatunków.

W wielu krajach prowadzone są zimowe liczenia ptaków wodnych. Dają one pogląd na dynamikę populacji różnych gatunków ptaków, a także na stan terenów podmokłych. Ponadto są one liczone w celu zaplanowania środków ochrony rzadkich gatunków oraz zorganizowania zrównoważonego wykorzystania ptaków łownych.

Źródło: TUT.BY/Zerkalo.io, Green Belarus, Reform.by
Tło okładki: benzoix / Freepik
Więcej artykułów