Działalność

Projekty i programy realizowane przez organizację

Przewodnik Białorusina w Polsce

Jak Białorusinom przyjechać do Polski i ułożyć sobie tutaj życie: zebraliśmy najważniejsze i najbardziej przydatne informacje o życiu w Polsce dla migrantów z Białorusi
Więcej

Wielokulturowi Sąsiedzi

To projekt, który ma celu zaangażowanie wszystkich mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w budowanie otwartego, lokalnego środowiska. Obejmuje on cykl działań, które mają zwiększyć poziom świadomości kulturowej i empatii wśród mieszkańców. Zaangażowane w projekt będą osoby w różnym pochodzeniu, a także o różnym wieku, czy też światopoglądach. Planowane wydarzenia będą dotyczyć zarówno komunikacji międzykulturowej, jak i lokalnych tradycji, kuchni, kultury oraz sztuki, tak by zachęcić uczestników zarówno do wspólnej rozmowy, jak i zabawy.

W ten projekt nasza fundacja jest zaangażowana jako partner.
Więcej
Media Residence KONTAKT Warszawa
Ideą rezydencji jest zgromadzenie społeczności ekspertów w dziedzinie dziennikarstwa, fotografii, sztuki współczesnej, web designu i muzyki, którzy będą mogli wymieniać się doświadczeniami, własnymi umiejętnościami oraz pracować nad projektami medialnymi mającymi na celu wspieranie zaangażowania obywatelskiego, inicjatyw i społeczności na Białorusi.
Więcej
Wystawa "Sztuką w reżim"
Pierwsza, indywidualna wystawa Tseslera w Polsce.
Wystawie towarzyszyć będzie seria spotkań, podczas których rozmawiać będziemy o Białorusi z Polakami i z Białorusinami. O trudach białoruskiej codzienności i o tym jak na nią reaguje sztuka.

W ten projekt nasza fundacja jest zaangażowana jako partner.
Więcej