Aktualności z Białorusi #02/09/22

Bieżące wiadomości w skrócie
Na Białorusi zaproponowano, aby prawnie decydować, kto jest wolontariuszem, a kto nie
Na Białorusi trwa dyskusja nad projektem ustawy regulującej działalność wolontariatu, w szczególności określającej, kto może być uznany za wolontariusza, a kto nie.

Przypominamy, że według danych obrońców praw człowieka po sierpniu 2020 roku na Białorusi zlikwidowano ponad 850 organizacji pozarządowych, w tym te, które działały na zasadzie wolontariatu. Niektórzy z nich pracowali na Białorusi od ponad 10 lat i współpracowali z władzami państwowymi. Łukaszenka stwierdził na spotkaniu, że te organizacje "nigdy nie zostaną przywrócone".
Urzędnicy na Białorusi omawiają nowe ograniczenia dla osób, które wyjechały za granicę
Urzędnicy dyskutują o możliwości pozbawienia obywatelstwa niektórych Białorusinów, którzy wyjechali za granicę. Mogą też ograniczyć prawa posiadaczy "kart polskich" i zezwoleń na pobyt w Polsce.
Łukaszenka omówił z urzędnikami ewentualne pozbawienie obywatelstwa Białorusinów, którzy opuścili kraj
Decyzję o pozbawieniu obywatelstwa będzie prawdopodobnie podejmował sam Łukaszenko. Osobie, która straci białoruskie obywatelstwo za "ekstremizm", proponuje się zakaz wjazdu do kraju nawet na 30 lat.
Na Białorusi występuje niedobór pracowników
Białoruś zanotowała nowy historycznie niski poziom liczby zatrudnionych w gospodarce. Spadek zatrudnienia wynika najprawdopodobniej z przejścia na emeryturę dużej liczby Białorusinów, do czego nadal przyczynia się migracja.
Deputowani Państwa Związkowego Białorusi i Rosji biorą się za wychowanie patriotyczne
Członkowie Zgromadzenia Parlamentarnego Związku Białorusi i Rosji zaproponowali zwrócenie większej uwagi na kulturę i włączenie do budżetu nowych projektów twórczych i edukacyjnych.

Deputowani zaproponowali stworzenie centrum kultury słowiańskiej Państwa Związkowego i nakręcenie mini-filmów o postaciach Białorusi i Rosji. Ponadto posłowie omówili projekty dotyczące edukacji patriotycznej i ochrony pamięci historycznej. Nie sprecyzowano, co dokładnie planuje się zrobić w tych obszarach.
Miński architekt buduje ekowioskę koło Brasławia
W pobliżu Brasławia miński architekt buduje nad brzegiem jeziora ekowioskę z saunami, jeepami i kajakami — powstały już dwa domy, a w planach jest budowa kolejnych podobnych osiedli.

Projekt nad Jeziorami Brasławskimi architekt uważa za pilotażowy, a w przyszłości Andrzej Makowski planuje budowę innych ekowiosek — rozważane są warianty Puszczy Nalibockiej, Jezior Błękitnych i Wilejki. Każda osada będzie składała się od pięciu do 10 domów.

Źródło: Zerkalo.io, Greenbelarus, Radio Svaboda

Tło okładki: benzoix / Freepik
Więcej artykułów