Aktualności z Białorusi #34

Bieżące wiadomości w skrócie
Białoruś została pozbawiona statusu obserwatora w Karcie Energetycznej
Białoruś i Rosja zostały pozbawione statusu obserwatora w Karcie Energetycznej i zawieszono tymczasowe stosowanie traktatu karty w stosunku do Białorusi — poinformowała służba prasowa ukraińskiego Ministerstwa Energetyki.

Traktat Karty Energetycznej jest umową wielostronną podpisaną przez około 60 krajów oraz Unię Europejską. Karta zawiera zasady współpracy w celu ochrony inwestycji zagranicznych, ustanawia zasady tranzytu dla systemów energetycznych oraz mechanizmy rozwiązywania sporów między inwestorami a państwami.

Białoruś i Rosja podpisały Traktat Karty Energetycznej, ale nigdy go nie ratyfikowały. W międzyczasie Białoruś stosowała traktat tymczasowo.
Działacz społeczny Uładzimir Mackiewicz został skazany na 5 lat kolonii o zaostrzonym rygorze
Uładzimir Mackiewicz był zatrzymany 4 sierpnia 2021 roku. Został on osądzony z trzech artykułów karnych i oskarżony o znieważenie głowy państwa, tworzenie formacji ekstremistycznej i organizowanie zakłóceń porządku publicznego.

W kręgu zainteresowań Uładzimira Mackiewicza znajdowały się m.in. zagadnienia ekologiczne. Walczył o prawo obywateli do udziału w rozwiązywaniu problemów ekologicznych miasta: wspierał kampanię na rzecz ochrony Parku 40-lecia Października, brał udział w kampanii przeciwko budowie białorusko-chińskiego parku przemysłowego, pomagał w organizacji dialogu na temat zagospodarowania placu Kotówka w Mińsku.
Ponad 30 krajów zakończyło współpracę z Białorusią w ramach Zielonej Karty
29 krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także Szwajcaria, Wielka Brytania i Irlandia Północna przestały współpracować z Białorusią w ramach Zielonej Karty. Informuje o tym publikacja Officelife, powołując się na Białoruskie Biuro Ubezpieczeń Transportowych. Na razie można wykupić takie ubezpieczenie i podróżować z nim, ale w połowie przyszłego roku nie będzie to już możliwe.
Trwają czystki kadrowe w Akademii Nauk Białorusi
Alexander Grusha, dyrektor Centralnej Biblioteki Naukowej Akademii Nauk, został odwołany od 1 lipca. Grusza, lat 49, jest doktorem historii, historykiem-mediewistą znanym daleko poza granicami Białorusi.

Od 1996 r. pracuje w strukturach Akademii Nauk, a w 2014 r. został kierownikiem Biblioteki Akademii Nauk. Jego zainteresowania naukowe obejmują kształtowanie się kultury piśmienniczej w Wielkim Księstwie Litewskim od XIII do pierwszej tercji XVI wieku. Grusza jest jednym z najlepszych znawców paleografii cyrylicy tamtych czasów.

Dziennikarze piszą też o nowych czystkach wśród pracowników Instytutu Historii Akademii Nauk. Archeolodzy Nikolai Plavinsky i Vadim Koshman już zostali ich ofiarami. Pojawiają się informacje, że administracja Łukaszenki powołała niedawno komisję, która ma sprawdzić działalność Instytutu Historii.
Operator telefonii komórkowej A1 na Białorusi kontynuuje instalację parkingów rowerowych w kraju
Tego lata firma A1 kontynuowała instalację parkingów rowerowych w miastach i miasteczkach na Białorusi. W Mińsku powstało już dziewięć nowych miejsc parkingowych dla ekologicznego transportu. Trzy kolejne pojawiły się w Mohylewie, Homlu i Kalinkowicach.

W ten sposób firma, zgodnie ze swoją strategią zarządzania środowiskowego, społecznego i korporacyjnego, zainicjowała projekt poprawy infrastruktury miejskiej dla rowerzystów i zwróciła uwagę Białorusinów na możliwość prowadzenia aktywnego trybu życia w komforcie i trosce o środowisko.

Źródło: Zerkalo.io, Greenbelarus, Euroradio

Tło okładki: benzoix / Freepik
Więcej artykułów